Pouch.nl Pouch.nl Forum


Aandoeningen waarbij het noodzakelijk kan zijn de dikke darm te verwijderen (colectomie)

Inflammatoire darmziekten

Dit is een verzamelnaam voor darmziekten gekenmerkt door chronische ontstekingsprocessen waarvan de oorzaak niet geheel duidelijk is. Hiertoe behoren o.a. Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn.


Colitis Ulcerosa (afkorting CU)


Colitis = ontsteking van de dikke darm
Ulcerosa = met zweervorming

Colitis Ulcerosa is een ontsteking van het dikke darmslijmvlies waarbij een deel van de dikke darm of de gehele dikke darm is aangetast. De endeldarm is eigenlijk altijd aangedaan. De oorzaak is niet geheel bekend.
Deze ziekte heeft een chronisch verloop met zo nu en dan plotselinge verergeringen. Kenmerken zijn o.a. vermoeidheid, diarree gemengd met bloed, slijm, pus. Er bestaan klachten van een pijnlijke, opgezette buik en pijnlijke, krampende aandranggevoelens. Koorts kan optreden evenals vermagering en bloedarmoede.
Wanneer behandeling met medicatie onvoldoende helpt of wanneer er complicaties optreden, kan het noodzakelijk zijn om de gehele dikke darm te verwijderen (totale colectomie, wanneer een deel van de endeldarm wordt behouden spreekt men van een subtotale colectomie). Dit blijkt bij 25% van de patiënten uiteindelijk noodzakelijk te zijn.
93% van de mensen die een pouch krijgt, heeft Colitis Ulcerosa.


Ziekte van Crohn


Crohn is een chronische ziekte van de darmwand die elk deel van het spijsverteringskanaal (van mond tot anus) kan aantasten. Meestal komt de ziekte voor in het onderste deel van de dunne darm en in de dikke darm.
De ziekte komt vooral voor bij jong volwassenen en heeft net als Colitis Ulcerosa een langdurig verloop met rustige fases en soms actieve fases. Symptomen zijn (bloederige) diarree, buikkrampen, koorts, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies. Ernstige opvlammingen kunnen leiden tot intense pijn, uitdroging en bloedverlies. De ziekte van Crohn kent veel complicaties zoals: darmafsluiting, vorming van abcessen en/of fistels.
De chirurgische behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn dient in het algemeen zo sparend mogelijk te zijn met betrekking tot de lengte van het te verwijderen darmdeel. Dit in tegenstelling tot de patiënten met Colitis Ulcerosa die door een colectomie definitief verlost worden van hun Colitis.
Bij de ziekte van Crohn wordt er doorgaans geen pouch aangelegd, omdat er in de pouch Crohn kan ontstaan. In sommige gevallen waarbij alléén de dikke darm is aangetast wordt er wel een pouch aangelegd. Het gevaar hierbij is dat er later altijd in de pouch Crohn kan ontstaan.


Ziekte van Hirschsprung (Megacolon congenitum)


Aangeboren vergroting van de dikke darm.
De dikke darm is afhankelijk van een zenuwnetwerk in de darmwand dat de ritmische samentrekkingen verzorgt om voedsel voort te stuwen in de richting van de anus. Bij de ziekte van Hirschsprung ontbreekt in een gedeelte van de dikke darm dit zenuwnetwerk. Kinderen met deze ziekte hebben de volgende symptomen: braaksel met galsporen, een opgezette buik, obstipatie en gebrek aan eetlust. Bij een pasgeborene kan de productie van ontlasting uitblijven.
De behandeling is vrijwel altijd operatief. Het deel van de darm dat afwijkt, wordt verwijderd en de beide uiteinden van de darm worden weer met elkaar verbonden. Soms is het nodig om de hele dikke darm te verwijderen. Een pouch kan dan uitkomst bieden.


F.A.P. (Familiaire Adenomateuze Polyposis)


Deze ziekte wordt ook wel familiaire polyposis coli genoemd.
Bij dit erfelijke ziektebeeld ontwikkelen zich rond de puberteit in het gehele colon grotere en kleinere poliepen. Bij een poliep is er sprake van afwijkende weefselgroei vanuit de darmwand. Het groot aantal poliepen veroorzaakt klachten van diarree met slijm en/of bloed. Onbehandeld leidt deze ziekte altijd tot de ontwikkeling van een coloncarcinoom (= kwaadaardig gezwel). Op 35-jarige leeftijd zijn bij de meerderheid van de patiënten al (meerdere) carcinomen aanwezig. De behandeling dient dan ook te bestaan uit een vroegtijdige verwijdering van het colon, waarbij een pouch een goede oplossing kan zijn.


Darmkanker


Kanker is een ongeremde vermeerdering van cellen die zich door het hele lichaam kunnen verspreiden, waaronder de darm. In sommige gevallen is het mogelijk om nadat het kankergezwel operatief verwijderd is, een pouch aan te leggen. Dit komt zeer weinig voor, omdat bij kanker vaak ook omliggende weefsels zijn aangetast.

 

Met dank aan Dr. E.C.J. Consten - Chirurg Meander Medisch Centrum te Amersfoort.
© 2007 - www.pouch.nl - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer.