Pouch.nl Pouch.nl Forum


Operatietraject 1

Eerste operatie:
Verwijdering dikke darm en aanleg eindstandig stoma

Operatie duur: ongeveer 1 a 1 ½ uur.
Verwachte ziekenhuis opname: 7 10 dagen.

Voorbereidingen:

•  24 uur van te voren laxeren;

•  Klysma vlak voor de operatie om de laatste resten ontlasting te verwijderen;

•  Lichaamsbeharing buik en schaamstreek verwijderen;

•  Plaatsbepaling van stoma door stomaverpleegkundige;

•  Infuus met vocht.

Vlak voor de operatie:

•  Inbrengen van de epiduraal (ruggeprik voor pijnbestrijding) of de pijnbestrijding gaat via het infuus .

Tijdens de operatie:

•  Algehele anesthesie.


Na de operatie:

•  Pijnbestrijding;

•  Infuus met antibiotica en vocht;

•  Buikdrain voor de afvoer van eventueel bloed en/of wondvocht;

•  Maagsonde voor de afvoer van overtollig maagsap i.v.m. misselijkheid;

•  Urinekatheter voor de afvoer van urine;

•  Doorzichtige stomazak op de buik over het stoma;

•  Eventueel zuurstof via neusbril;

Begeleiding door stoma verpleegkundige in het ziekenhuis ivm verzorgen stoma, kan daarna indien nodig overgenomen worden door thuiszorg.

 

Tweede operatie:
Aanleg Pouch (IPAA) en aanleg dubbelloops stoma

 

Operatieduur ongeveer: 3 ½ a 4 uur
Verwachte ziekenhuis opname: 10 14 dagen


Voorbereidingen:

•  24 uur van te voren niet eten en alleen helder vloeibaar drinken;

•  Lichaamsbeharing buik en schaamstreek verwijderen;

•  Infuus met vocht.

Vlak voor de operatie:

•  Inbrengen van de epiduraal (ruggeprik voor pijnbestrijding) of de pijnbestrijding gaat via het infuus .

Tijdens de operatie:

•  A lgehele anesthesie.


Na de operatie:

•  Pijnbestrijding;

•  Infuus met antibiotica en vocht;

•  Buikdrain voor de afvoer van eventueel bloed en/of wondvocht;

•  Maagsonde voor de afvoer van overtollig maagsap i.v.m. misselijkheid;

•  Urinekatheter voor de afvoer van urine;

•  Rectumkatheter;

•  Doorzichtige stomazak op de buik over het stoma;

•  Eventueel zuurstof via neusbril.


Eventueel:

- Bekkenbodem therapie opstarten (voordat de stoma wordt opgeheven).

- Controles: - Bij bekkenbodem therapie kringspier-functie testen

- Inloopfoto pouch met contrastvloeistof bij Radiologie

 

Derde operatie:
Opheffing dubbelloops stoma

Operatieduur ongeveer: ¾ a 1 uur
Verwachte ziekenhuis opname: 5 - 7 dagen


Voorbereidingen:

•  24 uur van te voren niet eten en alleen helder vloeibaar drinken;

•  Aanleg infuus.


Tijdens de operatie:

•  Algehele anesthesie.


Na de operatie:

•  Infuus met antibiotica en vocht.


Eventueel:

- Fysiotherapie om de buikspieren weer voorzichtig op te bouwen wanneer er op de ouderwetse manier geopereerd is.

 

 

 

Deze webpagina is geschreven door Vivian Förster en Iris Kronenburg.
Met dank aan Dr. E.C.J. Consten - Chirurg Meander Medisch Centrum te Amersfoort.
© 2007 - www.pouch.nl - Alle rechten voorbehouden - Disclaimer.